• Những giọt lệ

  Những giọt lệ *

  Hàn Mặc Tử

   

  Trời hỡi ! bao giờ tôi chết đi,

  Bao giờ tôi hết được yêu vì,

  Bao giờ mặt nhựt tan thành máu,

  Và khối lòng tôi cứng tợ si ?

   

  Họ đã xa rồi không níu lại,

  Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa,

  Người đi, một nửa hồn tôi mất,

  Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

   

  Tôi vẫn còn đây hay ở đâu ?

  Ai đem tôi bỏ dưi trời sâu ?

  Sao hoa phượng nở trong màu huyết

  Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu !

   

  ***

   

  Drops of tears

  Translation by Kitty

   

  Oh God ! How long will it be till I can die,

  How long will it be till I can stop loving.

  When the sun melts into blood,

  And my soul hardens into a rock ?

   

  They are already far away, I cannot retain them,

  My heart not yet filled, I’m not yet fed up loving,

  They have gone, part of me is lost,

  Part of my soul goes numb.

   

  Am I still here or elsewhere ?

  Who had thrown me to the abyss ?

  Why do the flame trees bloom in the colour of blood,

  And drop onto my heart ruby tears ! 

   ***

   

   

   

  * Il semblerait que Hàn-Mặc-Tử ait écrit ce poème dans les jours qui ont suivi son transfert au sanatorium pour les lépreux à Phan-Rang où il décéda peu de temp après.

   


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :